“Wytworzenie molekularnych wzorców migracji kwasów nukleinowych” (POIR. 01.01.01-00-0487/17)
  • Post category:Projekty

– Okres realizacji Projektu: 01.11.2017 – 31.10.2018,
– Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
– Realizowany przez FutureSynthesis sp. z o. o.,

Celem projektu było opracowanie trzech mieszanin wzorcowych kwasów nukleinowych (wzorzec RNA, wzorzec fluorescencyjny i wzorzec spersonalizowany) używanych w analityce i diagnostyce opartej na biologii molekularnej. Koncepcja Projektu powstała po zaobserwowaniu zainteresowania ze strony klientów mieszaninami wzorcowymi oraz gwałtownego światowego rozwoju technik molekularnych w diagnostyce.

Personalizacja mieszanin wzorcowych jest opracowywana oraz optymalizowana na bazie informacji otrzymanych z rynku od klientów. Podejście zakładające personalizację wzorców (dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów) jest podejściem innowacyjnym w skali kraju, a nawet świata.

W wyniku wdrożenia powstały nowe mieszaniny wzorcowe kwasów nukleinowych oraz została uruchomiona nowa linia produkcyjna.

Produkt wdrożony w ramach Projektu zalicza się do branży biotechnologicznej według klasyfkacji kluczowych technologii (KET, ang. Key Enabling Technologies). Produkt został zabezpieczony jako własność intelektualna będąca wynikiem zrealizowanego Projektu (poprzez zgłoszenia patentowe, nadanie znaku handlowy, itp.).

FutureSynthesis wprowadził wytworzone w trakcie realizacji Projektu wzorce molekularne, do standardowej oferty firmy (katalog produktów, strona internetowa, ulotki informacyjne).