Cząsteczka Cystaminy

Cystamina

Cystamina (2,2′-ditiobisetanamina) jest organicznym disulfidem. Może wiązać się z nukleoproteinami. Wiązanie cystaminy z nukleoproteinami powoduje ich wytrącanie. Dwusiarczki, które wiążą się z DNA i wytrącają nukleoproteiny, oddziałują analogicznie do kadaweryny i spermidyny z DNA.

Dzięki tej modyfikacji możliwe jest sieciowanie kwasów nukleinowych z odpowiednimi białkami za pomocą łacznika ditiolowego (tzw. „cross-linking”). Chemiczne sieciowanie kompleksów białek z kwasami nukleinowymi jest często stosowane w badaniach strukturalnych i mechanicznych tych często niestabilnych i przejściowych kompleksów.

Schemat ukazujący strukturę kompleksu typu kwas nukleinowy-cystamina oraz późniejszą koniugację z białkiem
Miejsca modyfikacji cystaminowej w oligonukleotydach DNA lub RNA.

Przyłączenie cystaminy w łańcuchu kwasu nukleinowego może mieć miejsce na 5’-końcu lub bezpośrednio do centrum fosforowego.

Wykorzystanie cystaminy w modyfikacjach kwasów nukleinowych wymaga często zastosowania 2′-deoksy- lub modyfikacji 2′-fluoro-rybonukleotydu1.

  1. Hyjek-Składanowska, M., Stasińska, A.R., Napiórkowska, A., Bartłomiejczak, A., Seth, P.P., Chmielewski, M.K., Nowotny, M. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2020 115741

W przypadku zainteresowania modyfikacją cystaminową, skontaktuj się z naszym zespołem.