Oferta podstawowa

Działamy w branży biotechnologicznej w zakresie chemicznej syntezy biocząsteczek. Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze i najnowszemu sprzętowi diagnostycznemu, gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług. 

W skład naszej podstawowej oferty wchodzą takie usługi jak:

Synteza RNA

 • Synteza dostępna w skalach od 0,1 do 10 µmoli oraz długości do 75 merów,
 • Dostępne są również modyfikacje łańcucha zawierające modyfikowane nukleozydy typu: 2’-O-Me, 2’-F, 8-Oxo-dG,dU, Inozynę, a także wiele innych dostępnych najczęściej na życzenie/zapytanie klienta,
 • Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia barwników fluorescencyjnych, linkerów, biotyny, a także wielu innych dostępnych najczęściej na życzenie/zapytanie klienta,
 • Na życzenie Klienta pełna analiza strukturalna otrzymanych produktów,

Synteza DNA

 • Synteza dostępna w skalach od 0,1 do 10 µmoli) oraz długości do 100 merów,
 • Dostępne są również modyfikacje łańcucha zawierające modyfikowane nukleozydy typu: 2’-O-Me, 2’-F, 8-Oxo-dG,dU, Inozynę, a także wiele innych dostępnych najczęściej na życzenie/zapytanie klienta,
 • Dodatkowo istnieje możliwość dołączenia barwników fluorescencyjnych, linkerów, biotyny, a także wielu innych dostępnych najczęściej na życzenie/zapytanie klienta,
 • W przypadku zainteresowania znakowaniem z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych, istnieje również możliwość ich wygaszenia, za pomocą dołączenia quenchera np. BHQ-1,
 • Na życzenie Klienta pełna analiza strukturalna otrzymanych produktów,

Synteza wielkoskalowa

FutureSynthesis, jako jedyna firma z polskim kapitałem, oferuje również syntezę oligonukleotydów serii RNA i DNA na dużą skalę w ilościach od miligramów do nawet kilku gramów, konkurencyjne ceny i szybki czas realizacji.

Liczna współpraca z naszymi klientami pozwoliła nam zoptymalizować nasze procesy produkcyjne dotyczące syntezy różnego rodzaju oligomerów. Wykorzystując technologię chemicznej syntezy na podłożach stałych, wytwarzamy wysoce złożone oligonukleotydy DNA i RNA, do zastosowań wysoko-przepustowych, in vivo lub komercyjnych w miligramowych i nawet kilku-gramowych ilościach. Wszystkie oligonukleotydy produkowane na dużą skalę są wytwarzane zgodnie ze naszymi wewnętrznymi standardami zarządzania jakością, które obejmują HPLC i elektroforezę żelową po zakończeniu syntezy, oczyszczania i etapów kontroli jakości. Po tych etapach następują niezależne procedury kontroli jakości (QA), które gwarantują najwyższą jakość oligonukleotydów DNA lub RNA w dużej skali.

 • Synteza oligonukleotydów DNA i RNA na dużą skalę,
 • Od miligramów do kilku gramów,
 • Standardowe zasady DNA i RNA,

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt. Wszelkie informacje dotyczące kontaktu znajdują się w zakładce “Kontakt

Synteza oligonukleotydów na płytkach

Jeśli potrzebują Państwo dużej liczby oligonukleotydów do swoich badań, to synteza na płytkach będzie świetnym wyborem. W FUTUREsynthesis oferujemy wydajną i wysokiej jakości syntezę oligonukleotydów wykonywaną przez uznaną amerykańską firmę Biosearch Technologies.

Standardowa usługa zawiera:

 • dostarczenie 5nmol gotowego, odsolonego, zliofilizowanego materiału;
 • dostawę na 2ml płytkach 96-dołkowych;
 • maksymalna długość oligonukleotydu – 80nt;
 • minimalne zamówienie powinno zawierać 24 oligonukleotydy.

W rozszerzonej wersji usługi oferujemy m.in:

 • większe ilości gotowego materiału (20nmol, 50nmol);
 • zwiększoną długość oligonukleotydów >80nt;
 • modyfikacje oligonukleotydów takie jak: grupa fosforanowa, biotyna, FAM, TET, HEX, TAMRA, CAL Fluor®, Quasar®, and BHQ®;
 • dostawa w buforze lub w roztworze;
 • oczyszczanie RPC;
 • normalizacja objętości i stężenia gotowych oligonukleotydów;
 • analiza czystości HPLC.

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt na info@futuresynthesis.pl, zawsze chętnie doradzimy i pomożemy!

Amidofosforyny

Najpopularniejszą obecnie metodą chemicznej syntezy fragmentów DNA jest “metoda amidofosforynowa”. Polega ona na łączeniu w dłuższe łańcuchy oligonukleotydowe pojedynczych jednostek amidofosforynowych. Pozwala ona na swobodne włączanie w sekwencję oligonukleotydową modyfikowanych nukleozydów lub innych związków chemicznych. Jeżeli dany związek chemiczny można przekształcić w odpowiedni jego amidofosforyn to taką modyfikację można umieścić w sekwencji DNA lub RNA. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać nietypową modyfikację łańcucha DNA/RNA, zgłoście się do nas a wykonamy jej amidofosforyn oraz przeprowadzimy syntezę fragmentu DNA/RNA zawierającego tę modyfikację.

Syntezy znaczników fluorescencyjnych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnej biologii molekularnej oferujemy Państwu możliwość syntezy związków o aktywności biologicznej, które w swojej strukturze zawierają znaczniki fluorescencyjne. W głównej mierze znakowaniu podlegają krótkie sekwencję kwasów nukleinowych, jednakże możemy także wykonać syntezę znaczników, które umieszczone będą w innych aktywnych biocząsteczkach.

Trójfosforany

Nasza firma posiada duże doświadczenie w syntezie trójfosforanów, związków o bardzo dużym potencjale biologicznym. Odgrywają one ważną rolę w biologii komórki, jako wielofunkcyjne koenzymy lub przekaźniki. Mogą też pełnić funkcję molekularnej jednostki w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Trójfosforany są także substratami w polimerazowej reakcji łańcuchowej PCR. Polega ona na przyłączaniu na zasadzie komplementarności trójfosforanów nukleotydowych do jednoniciowej struktury łańcucha DNA od końca zwanego 3′ w kierunku końca 5′ nici matrycową.

W naszej firmie mogą Państwo zamówić trójfosforany dowolnych nukleozydów oraz ich modyfikacji.

Metody analityczne

W trosce o najwyższą jakość i czystość naszych produktów, na poszczególnych etapach syntezy przeprowadzamy analizę jakościową, stosując nowoczesne metody detekcji. Do rutynowych analiz zaliczamy metodę analityczną z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC (RP-HPLC oraz IEX-HPLC), analizę UV-VIS, analizę elementarną czy analizę magnetycznego rezonansu jądrowego NMR. Jednak, dążąc do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług i na życzenie Klientów, istnieje możliwość wykonania dodatkowych analiz tak, aby oferowany produkt został w pełni scharakteryzowany. Dodatkowo możemy wykonać analizę mas MALDI-TOF lub dobrać inną metodę badawczą, stosownie do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Peptydy

Oferujemy Państwu, możliwość syntezy oligo- i polipeptydów. Syntezy wykonywane są przez specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w syntezie trudnych sekwencji peptydowych (peptydy z resztami Met, Cys, Trp, peptydy cykliczne, biblioteki peptydowe). W swojej ofercie pomagamy również w otrzymywaniu lipopeptydów. Każdy peptyd dostarczany jest wraz z chromatogramem gradientowym HPLC (lub TLC w przypadku lipopeptydów) oraz widmem masowym. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i przesyłania sekwencji do wyceny i syntezy.