“Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej” (PBS1/B9/7/2012)
  • Post category:Projekty

– Okres realizacji Projektu: 16.03.2012-31.12.2015,
– Realizowany w konsorcjum: FutureSynthesis sp. z o.o. (lider), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny,

Celem projektu było opracowanie nowatorskich wysokowydajnych podłóż bazujących na modyfikowanych nośnikach krzemianowych i ich zastosowanie w chemicznej syntezie biocząsteczek ukierunkowanej na kwasy nukleinowe. Podłoża charakteryzujące się wysokorozwiniętą powierzchnią właściwą, umożliwiają wzrost oligonukleotydu w gęsto upakowanej strukturze grup funkcyjnych. Nowe podłoża są oparte na łącznikach, umożliwiających zastosowanie łagodnych warunków usuwania produktu z fazy stałej, co zwiększa czystość syntetycznego materiału biologicznego. Opracowana wysokowydajna technologia pozwala zaspokoić rosnące zapotrzebowania rynkowe na syntetyczne oligonukleotydy w laboratoriach.

W wyniku realizacji projektu powstała technologia syntezy kwasów nukleinowych gdzie stosując parametry syntezy w skali 0,2 mikromolowej otrzymano do 5-razy więcej produktu.