“Termolityczne barwniki fluorescencyjne w znakowaniu kwasów nukleinowych” (POIR.01.01.01-00-0027/17)
  • Post category:Projekty

– Okres realizacji Projektu: 01.10.2017 – 29.12.2020,
– Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
– Realizowany przez FutureSynthesis sp. z o. o.,

Celem projektu było opracowanie oraz wdrożenie w działalność gospodarczą nowych termowrażliwych barwników fluorescencyjnych wykorzystujących oryginalny związek chemiczny oparty na skondensowanym układzie 2-pirydynylowym (bis_2-Py) o szerokim zastosowaniu w biologii molekularnej szczególnie w znakowaniu biopolimerów takich jak kwasy nukleinowe. Cecha taka jak termowrażliwość barwników fluorescencyjnych pozwoliła na opracowanie nowych metod diagnostycznych opartych o korelację fluorescencji ze zmianą temperatury, co w konsekwencji powiększa spektrum detekcji. Nowe barwniki oraz ich zastosowanie są podstawą ochrony patentowej oraz stanowią potencjał wnioskodawcy w rozwoju nowoczesnych technik molekularnych opartych o własne rozwiązania techniczne.

FutureSynthesis zrealizowało projekt poprzez opracowanie barwników fluorescencyjnych PvP oraz ChvP opartych na 2-pirydylowych aminoalkoholach o właściwościach fluorescencyjnych.