“TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS” (TENTACLES) EuroNanoMed III 2019 10th JointCall RPW/2917/2020/TENTACLES 2020 (17/EuroNanoMed/2020)
  • Post category:Projekty

– Okres realizacji Projektu: 01.02.2022 – 31.01.2023,
– Realizowany w konsorcjum: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS, Latvian Institute of Organic Synthesis, FutureSynthesis. Sp. z o.o., Anses – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail, Cancer Research Institute, Biomedical Research Center SAS,

Głównym celem projektu jest opracowanie materiału opatrunkowego, który jednocześnie pełniłby funkcję ochronną oraz przyspieszałby i wspomagał gojenie się ran. Aby znaleźć kliniczne zastosowanie, opatrunek musi przede wszystkim być biokompatybilny, ochraniać przed infekcjami bakteryjnymi oraz utrzymywać wilgotne środowisko. Dotychczas zastosowanie w opatrunkach znalazły materiały polimerowe i choć spełniają one podstawowe wymagania, nie zawierają dodatkowych aktywnych substancji lub cząsteczek ułatwiających proces regeneracji tkanek.

Obiecującym rozwiązaniem mogą okazać się polimerowy system dostarczania leków w postaci hydronanożeli. Istotnym etapem funkcjonalizacji nanożeli, który jest realizowany przez FutureSynthesis sp. z o.o. jest załadowanie ich cząsteczkami mikroRNA, które regulują ekspresję genów. Badania koncentrują się na wprowadzaniu modyfikacji pozwalających z jednej strony zwiększyć stabilność RNA, z drugiej pobudzić komórki do szybszego wzrostu i gojenia się ran.

Włączenie ich do opisanego wyżej systemu nanożelowego, czy to poprzez sieciowanie, czy też poprzez odpowiednią formulację, powinno pozwolić na otrzymanie wielofunkcyjnego materiału, który mógłby być stosowany, jako opatrunek dla trudno gojących się ran. W żelach montowane będą nanoczujniki oparte na termo wrażliwych znacznikach fluorescencyjnych, dzięki czemu będziemy mogli określić temperaturę oddziaływującą na opatrunek. FutureSynthesis sp. z o.o. przeprowadzi badania przemysłowe związane z optymizacją formulacji nanożelu, w którego skład wchodzi modyfikowany kwas nukleinowy.