“Regulated Assembly of Molecular Machines for DNA Repair: a Molecular Analysis Network” (H2020-MSCA-ITN-2016)
  • Post category:Projekty

– Realizowany w ramach Programu Ramowego Wsparcia Badań i Innowacji Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN),
– Realizowany w konsorcjum: Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni Van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Justus-Liebig-Universitaet Giessen, University of Bristol, Centre National De La Recherche Scientifique, Medical Research Council, FutureSynthesis sp. z o.o. [Ltd.], Elvesys Sas,
– https://www.dnarepairman.eu/about.php.

Celem Europejskiej Sieci Szkoleniowej DNAREPAIRMAN jest wyszkolenie nowej generacji młodych, innowacyjnych naukowców w zakresie najnowocześniejszej metodologii badań biofizycznych, którzy zajmą się kluczowymi zagadnieniami z dziedziny biologii dotyczącymi sposobu działania najważniejszych mechanizmów molekularnych mających znaczenie dla zdrowia człowieka. Sieć składa się z konsorcjum w skład, którego wchodzi 12 uczestników pochodzących ze środowisk akademickich, przemysłowych i sektora kreatywnego. To środowisko oferuje 12 młodym naukowcom (ESR) multi-dyscyplinarny program doktorancki, obejmujący szkolenie w zakresie analizy podstawowych zasad chemicznych i fizycznych, które leżą u podstaw prawidłowego czasu i lokalizacji zdarzeń podczas naprawy DNA.

Dla każdego ESR opracowane zostały indywidualne projekty badawcze oraz osobiste plany szkoleniowe, obejmujące lokalny program szkoleniowy, wielokrotne rotacje w laboratoriach partnerskich, kontakt z sektorem pozaakademickim oraz spotkania w ramach sieci. ESR uczestniczyli w warsztatach naukowych, kursach umiejętności transferowalnych, rozwoju kariery i przedsiębiorczości, a także upowszechniali i przekazywali swoje projekty różnym grupom odbiorców w ścisłej współpracy z sektorem kreatywnym.

Rezultatem projektu DNAREPAIRMAN jest nowe pokolenie dojrzałych i innowacyjnych europejskich naukowców, którzy doskonale rozumieją podstawowe zasady ilościowe leżące u podstaw biologii, mają doświadczenie w rozwijaniu technik i są przywiązani zarówno do środowiska akademickiego, jak i pozaakademickiego, co zapewnia szerokie i obiecujące perspektywy kariery.