“Opracowanie wielkoskalowej syntezy kwasów nukleinowych z wykorzystaniem podłoży hybrydowych” POIR.01.01.01-00-1877/20
  • Post category:Projekty

– Okres realizacji Projektu: 01.01.2021-31.12.2023,
– Realizowany w konsorcjum: FutureSynthesis sp. z o.o. (lider), Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

Celem projektu jest zwiększenie skali syntezy kwasów nukleinowych, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie syntetycznych oligonukleotydów w ilościach, co najmniej miligramowych. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie nowego typu podłoży hybrydowych (szkło-silan-polimer) do efektywnej wielkoskalowej syntezy oligonukleotydów oraz uproszczenie metody chromatograficznego oczyszczania kwasów nukleinowych

FutureSynthesis poprzez wykorzystanie opracowywanej w ramach projektu technologii planuje wdrożenie jej wyników do rutynowej, komercyjnej działalności w celu zagospodarowania niszy rynkowej i sprostaniu wymaganiom tegoż.