“AI-enabled RNA nanotechnology DElivery SysTem for INformATION transfer into cells.” H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-01 Horizon 2020 (DESTINATION) 2021
  • Post category:Projekty

– Okres realizacji Projektu: 01.04.2021 – 31.03.2025,
– Realizowany w konsorcjum: Sixfold Bioscience Ltd., Explora SRL, Fundacion Para La Investigacion Medica Aplicada Fima, University Of Newcastle Upon Tyne, Technische Universiteit Eindhoven, FutureSynthesis Sp. z. o .o., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn,

Łącząc interdyscyplinarne dziedziny AI/uczenia maszynowego z nanotechnologią RNA, biochemią i zaawansowanymi metodami obrazowania, DESTINATION ma na celu stworzenie platformy dostarczania RNA pierwszej generacji (RNano) do efektywnego dostarczania informacji, takich jak mRNA, do komórek in vivo. DESTINATION wygeneruje inteligentną bibliotekę (a) programowalnych rusztowań RNano do przyłączania opakowanego mRNA i (b) aptamerów RNA do laserowo specyficznej internalizacji RNanos do komórek. DESTINATION, czyli multi-dyscyplinarne konsorcjum najlepszych naukowców, przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową, zwiększą wpływ projektu DESTINATION poprzez opracowanie strategii skoncentrowanej na zapewnieniu wczesnego zaangażowania inwestorów, organów regulacyjnych, potencjalnych partnerów produkcyjnych i przemysłowych. Razem, DESTINATION wzmocni pozycję UE w rozwijających się dziedzinach technologii RNA.