Zamów syntezę

Przejdź do strony zamówień i wypełnij formularz. Przedstawiciel naszego zespołu skontaktuje się z Tobą jak tylko prześlesz zamówienie.

Inne syntezy

Peptydy

Oferujemy Państwu, możliwość syntezy oligo- i polipeptydów. Syntezy wykonywane są przez specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w syntezie trudnych sekwencji peptydowych (peptydy z resztami Met, Cys, Trp, peptydy cykliczne, biblioteki peptydowe). W swojej ofercie pomagamy również w otrzymywaniu lipopeptydów. Każdy peptyd dostarczany jest wraz z chromatogramem gradientowym HPLC (lub TLC w przypadku lipopeptydów) oraz widmem masowym. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań i przesyłania sekwencji do wyceny i syntezy.

Amidofosforyny

Najpopularniejszą obecnie metodą chemicznej syntezy fragmentów DNA jest "metoda amidofosforynowa". Polega ona na łączeniu w dłuższe łańcuchy oligonukleotydowe pojedynczych jednostek amidofosforynowych. Pozwala ona na swobodne włączanie w sekwencję oligonukleotydową modyfikowanych nukleozydów lub innych związków chemicznych. Jeżeli dany związek chemiczny można przekształcić w odpowiedni jego amidofosforyn to taką modyfikację można umieścić w sekwencji DNA lub RNA. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać nietypową modyfikację łańcucha DNA/RNA, zgłoście się do nas a wykonamy jej amidofosforyn oraz przeprowadzimy syntezę fragmentu DNA/RNA zawierającego tę modyfikację.

Testy genetyczne

Nasz zespół może opracować dla Państwa testy genetyczne, które pozwolą zarówno wykryć jak i zdiagnozować choroby o podłożu genetycznym.

Syntezy znaczników fluorescencyjnych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnej biologii molekularnej oferujemy Państwu możliwość syntezy związków o aktywności biologicznej, które w swojej strukturze zawierają znaczniki fluorescencyjne. W głównej mierze znakowaniu podlegają krótkie sekwencję kwasów nukleinowych, jednakże możemy także wykonać syntezę znaczników, które umieszczone będą w innych aktywnych biocząsteczkach.

Trójfosforany

Nasz firma posiada duże doświadczenie w syntezie trójfosforanów, związków o bardzo dużym potencjale biologicznym. Odgrywają one ważną rolę w biologii komórki, jako wielofunkcyjne koenzymy lub przekaźniki. Mogą też pełnić funkcję molekularnej jednostki w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Trójfosforany są także substratami w polimerazowej reakcji łańcuchowej PCR. Polega ona na przyłączaniu na zasadzie komplementarności trójfosforanów nukleotydowych do jednoniciowej struktury łańcucha DNA od końca zwanego 3' w kierunku końca 5' nici matrycową.
W naszej firmie mogą Państwo zamówić trójfosforany dowolnych nukleozydów oraz ich modyfikacji.

 • O nas

  Specjalizujemy się w chemicznej syntezie biocząsteczek na zlecenie klientów. Naszym celem jest wykonywanie syntez unikalnych związków chemicznych, często pochodzenia naturalnego. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości.

  Więcej ...
 • Oferta

  Oferujemy m.in. syntezę fragmentu kwasu rybonukleinowego RNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) oraz o długości do 75 merów, kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (w skali od 0,1 do 10 mikromoli) o długości do 150 merów, pełną analizę strukturalną otrzymanych produktów i inne.

  Więcej ...
 • News

  • 2018-03-12 / Wiosenna promocja
  • 2017-10-14 / Realizacja projektu "szybka ścieżka"
  • 2017-01-01 / DNARepairMan - Horyzont 2020
  • 2016-09-23 / V Polski Kongres Genetyki w Łodzi (19-22.09.2016)
  Więcej ...